Tre nya delägare till Törngren Magnell

Vi har glädjen att meddela att tre nya delägare ansluter till firmans M&A – och kapitalmarknadsgrupper.

Sandra Broneus är specialiserad på aktiemarknad och publik M&A. Sandra kommer närmast från capital markets på EY. Hon har, förutom en lång karriär som affärsjurist, en vetenskaplig bakgrund som författare till bland annat lagkommentaren till de svenska takeover-reglerna och som advokat med fokus på aktiemarknadsrätt.

Anett Kristin Lilliehöök ansluter till M&A-gruppen med särskilt fokus på private equity. Anett kommer närmast från private M&A på Hannes Snellman i Stockholm med bred erfarenhet från private equity och gränsöverskridande transaktioner, och kommer med detta att ytterligare förstärka vårt erbjudande inom transaktioner. Anett är även auktoriserad norsk advokat och kommer att leda byråns Norwegian desk.

Johan Wigh kommer närmast från en position som VD på East Capital AB. Han kombinerar operativ erfarenhet från finansbranschen med många års arbete med aktiemarknadsjuridik på Mannheimer Swartling. Johan kommer som delägare på Törngren Magnell att fokusera på kapitalmarknadsfrågor samt fond- och värdepappersjuridik.

– Vi är otroligt glada över dessa tunga rekryteringar. De förstärker byrån ytterligare inom våra kärnområden. Det är hedrande både att våra klienter fortsätter att visa förtroende, så att vi kan växa, och att vi har möjlighet att knyta till oss några av de bästa på marknaden för transaktionsjuridik. Samtidigt hälsar vi biträdande juristerna Petar Bojovic och Philip Reznik välkomna, avslutar Peter Törngren, en av byråns grundare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sandra Broneus: sandra.broneus@torngrenmagnell.com och 076 00 283 34
Anett Kristin Lilliehöök: anett.lilliehöök@torngrenmagnell.com och 076 00 283 30
Johan Wigh: johan.wigh@torngrenmagnell.com och 076 00 283 26

Tillbaka till aktuellt