Törngren Magnell har biträtt Litorina avseende förvärvsfinansieringen av LGT Logistics

Törngren Magnell har biträtt Litorina Capital Advisors AB avseende förvärvsfinansieringen av LGT Logistics.

LGT Logistics är Nordens ledande aktör inom möbellogistik. Bolagets tjänster består i huvudsak av lagring, orderplockning, samlastning och distribution av möbler inom och till och från Norden. Koncernen hade 2014 cirka 290 anställda och omsättningen uppgick till drygt 700 miljoner kronor.

Törngren Magnells team bestod av Tobhias Brandell, Elin Lindberg och Jon Pettersson.

Tillbaka till aktuellt