Törngren Magnell har biträtt Breakthrough Energy Ventures i samband med deras investering i Baseload Capital Holding

Törngren Magnell har biträtt Breakthrough Energy Ventures LLC i samband med deras USD 12,500,000 investering i Baseload Capital Holding AB. Baseload Capital Holding AB finansierar globala projekt för förnyelsebar energi, främst inom geotermisk energi.

Törngren Magnells team bestod av Niclas Högström och Anna Bjurell.

Tillbaka till aktuellt