Tvistelösning

Törngren Magnell biträder såväl svenska som utländska företag i tvistelösningar.

Törngren Magnell tillhandahåller råd och affärsmässiga lösningar för att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen när tvister uppkommer. Vi erbjuder våra klienter biträde med lösningar i ett tidigt skede på kommersiella tvister för att om möjligt på ett konstruktivt sätt undvika en rättslig process. Om detta inte är möjligt, har vi omfattande erfarenhet att företräda klienter vid såväl tvister i allmän domstol som svenska och internationella skiljeförfaranden. Viktor Magnell och Kristoffer Stråth agerar återkommande som skiljedomare.

I tvister som kräver specialistkunskaper samarbetar våra processjurister med byråns övriga verksamhetsgrupper. Vi kan därmed erbjuda särskild spetskompetens inom tvister som berör företagsöverlåtelser, finansiering och kapitalmarknad.

Det internationella rankinginstitutet Legal 500 kommenterar tvistelösningsgruppen som ”particularly strong in disputes involving M&A, banking and finance and capital markets”. Institutet har även uttalat: ”The team at Advokatfirman Törngren Magnell is skilled, thorough, and energetic and Viktor Magnell is known for his expertise. Smart litigator Kristoffer Stråth and senior associate Daniel Åstrand were recently involved in several post-M&A disputes.”

Kontaktpersoner

Viktor Magnell

M: 076-00 283 02
E-post | Läs mer

Bill Kronqvist

M: 076-00 283 65
E-post | Läs mer