Technology

Techgruppen tillhandahåller specialiserad juridisk rådgivning där IT står i fokus.

Vi ger våra klienter råd i alla typer av IT-relaterade ärenden, såsom avtal om utveckling, förvaltning och support av applikationer, infrastrukturtjänster, molntjänster, outsourcing, data- och integritetsskydd (GDPR), kommersialisering av rättigheter samt användning av open source. Vi tar fram och granskar IT-avtal, bistår vid förhandlingar, licensrevisioner, tvister och digitaliseringsprojekt samt ger råd om strategier.

Vi har stor erfarenhet av alla typer av komplexa IT-affärer och juridiken kring de senaste IT-trenderna, såsom IoT, Agilt, AI och SIAM. Vi håller oss uppdaterade samt är konstruktiva och kommersiella. Vi förstår tekniken och kan sätta affären i sitt rätta juridiska sammanhang. Vi vet helt enkelt vad som krävs för att en IT-affär ska bli lyckad.

Vi arbetar nära Törngren Magnells övriga verksamhetsgrupper, till exempel M&A, Arbetsrätt och Tvist, för att ge klienten de bästa råden. Vi fungerar helt enkelt som ett Törngren Magnell-team.

Kontaktpersoner

Erik Woodcock

M: 076-00 283 36
E-post | Läs mer

Lisa Ericsson

M: 076-00 283 39
E-post | Läs mer