Risker och krishantering

Vi biträder våra klienter i hanteringen av de etiska och legala risker som uppstår som en del av den dagliga affärsverksamheten, eller i samband med nya investeringar i Sverige eller utomlands. Vi agerar även rådgivare i situationer där ett företag drabbats av en ekonomisk eller annan kris, eller när det finns behov av en juridisk utredning under särskilt svåra eller känsliga förhållanden.

Vår rådgivning omfattar bland annat:

  • Styrelsens och ledningens ansvar och frågor om bolagsstyrning.
  • Projektledning och utförande av due diligence, som integrerar CSR och anti-korruption; särskilt i relation till finansiering av eller investeringar i sektorer eller geografiska områden med hög risk.
  • Arbetsrättsliga frågor, whistle-blowing och upprättande av policies som uppfyller lagens och marknadens krav.
  • Juridisk rådgivning i samband med kommunikation och strategi för noterade bolag.

Vi biträder även regelbundet klienter inom insolvens- och rekonstruktionsområdet och har stor erfarenhet av rollen som likvidator eller företagsrekonstruktör.

Kontaktpersoner

Anna Jerndorf

M: 076-00 283 32
E-post | Läs mer