Rekonstruktion och obestånd

Törngren Magnell biträder regelbundet företag i finansiella svårigheter med rådgivning i obeståndsrättsliga frågor. Vi biträder även banker och andra finansiella institutioner, liksom investerare och andra finansiella aktörer samt företag som i sin verksamhet har behov av obeståndsrättslig rådgivning.

Vi strävar efter att erbjuda en heltäckande rådgivning inom obeståndsområdet, varför arbetsgruppen består både av jurister som har erfarenhet av konkursförvaltning, rekonstruktion och likvidation och av jurister från andra verksamhetsområden, såsom Bank och Finans, Tvistlösning, M&A samt Arbetsrätt. Vi strävar efter att bemanna varje uppdrag med team som är optimala utifrån de frågor och de behov som är aktuella i varje enskilt fall.

Våra jurister är högt rankade inom sina verksamhetsområden av de internationellt ledande rankningsinstituten såsom Chambers, IFLR 1000 och Legal500. Vi har sedan lång tid tillbaka erfarenhet av större omstruktureringar, refinansieringar samt avveckling av företag. Törngren Magnell har bl a medverkat vid utköpet av Ving från Thomas Cooks konkurs som genomfördes i slutet av 2019.

Kontaktpersoner

Peter Törngren

T: 08-400 283 01
M: 076-00 283 01
E-post | Läs mer

Bill Kronqvist

T: 08-400 283 65
M: 076-00 283 65
E-post | Läs mer

Jens Haneklint

T: 08-400 283 04
M: 076-00 283 04
E-post | Läs mer

Tobhias Brandell

T: 08-400 283 11
M: 076-00 283 11
E-post | Läs mer

Vaiva Eriksson

T: 08-400 283 50
M: 076-00 283 50
E-post | Läs mer