Rekonstruktion och obestånd

Vi biträder företag i trångmål, finansiella institutioner, borgenärer, riskkapital- och andra investerare, revisorer och finansiella rådgivare.

Byråns samlade kompetens inom omstruktureringar, obestånd, finansiering, M&A och tvistelösning gör att vi kan erbjuda integrerad och verksamhetsöverskridande obeståndsrättslig rådgivning i nära samarbete med övriga kollegor. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet från arbete med konkurser, likvidationer och omstruktureringar.

Vår rådgivning omfattar bl a:

  • räddningsaktioner, refinansieringar, återkapitaliseringar samt upplösning av lån- och säkerhetsstrukturer
  • avtalsbrott, tvångsförsäljningar och verkställighet
  • likvidationer, konkurs, företagsrekonstruktioner (inom och utom rätta), återvinning och värdeöverföringar
  • styrelseansvar, aktieägaråtgärder och borgenärsskydd

Kontaktpersoner

Jens Haneklint

T: 08-400 283 04
M: 076-00 283 04
E-post | Läs mer

Peter Törngren

T: 08-400 283 01
M: 076-00 283 01
E-post | Läs mer