Offentlig upphandling

Törngren Magnell biträder företag och organisationer i ärenden rörande offentlig upphandling. Våra uppdrag omfattar såväl biträde i anslutning till alla faser av anbudsprocessen som överprövningsärenden och löpande rådgivning till klienter vars verksamhet omfattas av den upphandlingsrättsliga lagstiftningen.

Kontaktperson

Jens Haneklint

M: 076-00 283 04
E-post | Läs mer