Förvärv och transaktioner

Törngren Magnell biträder svenska och utländska uppdragsgivare i samband med investeringar i och köp och försäljningar av företag och verksamheter i en mängd olika branscher.

Våra klienter utgörs främst av riskkapitalfonder, industriföretag, investmentbanker och andra finansiella rådgivare. Många av våra uppdragsgivare är utländska företag och vi har omfattande erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner.

Vi biträder i alla typer av företagsöverlåtelser och investeringar, såsom lånefinansierade uppköp, industriella strukturaffärer och riskkapitalinvesteringar, såväl inom ramen för auktionsförfaranden som bilaterala förfaranden. Vår rådgivning sträcker över hela fältet av affärer och frågeställningar, från att strukturera, förhandla och stänga investeringar i företag i den tidiga tillväxtfasen till att biträda med juridiskt stöd i samtliga faser av stora och komplexa gränsöverskridande transaktioner.

När det gäller auktionsförfaranden är ledtiderna ofta korta, vilket ställer särskilt höga krav på förståelse för processen och transaktionsjuridiken. För klienten är det därför en avgörande fördel att Törngren Magnells delägare är engagerade i varje steg av transaktionen.

Delägarna i denna verksamhetsgrupp har byggt upp sin erfarenhet genom arbete på andra ledande advokatbyråer i Stockholm, Hongkong och Moskva och tidigare chefsbefattningar hos svenska och utländska multinationella bolag.

Törngren Magnell placerar sig regelbundet på Mergermarkets lista över de byråer som utför flest M&A-uppdrag i Sverige. Det dagliga arbetet med dessa uppdrag gör att vi håller oss uppdaterade gällande aktuella trender inom M&A. Vår rådgivning lämnas i nära samarbete med kollegorna inom bank och finans och kapitalmarknad.

Kontaktpersoner

Sten Hedbäck

M: 076-00 283 05
E-post | Läs mer

Per Granström

M: 076-00 283 60
E-post | Läs mer

Jens Haneklint

M: 076-00 283 04
E-post | Läs mer

Vaiva Eriksson

M: 076-00 283 50
E-post | Läs mer