Associationsrätt och kommersiella avtal

Törngren Magnell biträder regelbundet ett stort antal svenska och utländska företag i ett brett spektrum av svenska och internationella affärsrättsliga ärenden.

Vår rådgivning täcker hela fältet av associationsrättsliga aspekter som kan uppstå i eller påverka klienternas verksamheter, såsom bolags- och föreningsrättsfrågor, företagsstyrningsfrågor, regler för styrelsearbetet, styrelseansvar och sammanhängande skadeståndsfrågor samt aktieägar- och medlemsrättigheter.

En god förståelse för affärslivets villkor utgör grunden för allt avtalsupprättande. För att snabbt kunna tillhandahålla välavvägd rådgivning i juridiska, affärsmässiga och strategiska frågor är det därför viktigt att vara väl bekant med den bransch som klienten verkar i och förstå den verksamhet som bedrivs. Flera av våra jurister har mångårig erfarenhet från arbete som bolagsjurister i olika branscher. Vi kan därför på ett förtjänstfullt sätt kombinera branschexpertis med lång erfarenhet när det gäller att upprätta nya och skräddarsydda kontraktslösningar. Vår expertis omfattar:

  • agent- och distributionsavtal
  • tillverknings- och outsourcingavtal
  • avtal för service underhåll och support
  • partnerskaps- och samarbetsavtal
  • avtal för samriskföretag och strategiska allianser
  • IT- och licensavtal

I upphandlingsärenden biträder vi både svenska och utländska anbudsgivare och beställare. Vi anlitas regelbundet för att granska och bearbeta förfrågningsunderlag samt att biträda i anslutning till utvärdering av anbud och olika skräddarsydda strukturer.

Kontaktpersoner

Per Granström

M: 076-00 283 60
E-post | Läs mer

Viktor Magnell

M: 076-00 283 02
E-post | Läs mer

Peter Törngren

M: 076-00 283 01
E-post | Läs mer

Johan Wigh

M: 076-00 283 26
E-post | Läs mer

Sandra Broneus

M: 076-00 283 34
E-post | Läs mer