Anställning, förmåner och arbetsmiljö

Törngren Magnell ger expertråd i svensk arbetsrätt.

Företag handlar om människor. Detta är den viktigaste resursen i praktiskt taget varje organisation och arbetsgivare konfronteras i stort sett dagligen med olika frågeställningar som berör deras anställda och deras välbefinnande. Vårt välrenommerade arbetsrättsteam ger råd till svenska och utländska klienter inom ett brett spektrum av frågor rörande anställningsförhållanden och därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter samt guidar dem igenom ofta krävande förhandlingsprocesser.

Vi bistår med rådgivning i anslutning till företagsöverlåtelser, verksamhetsövergångar, uppsägning av enskilda arbetstagare och av större grupper av anställda, ändring av anställningsvillkor, upprättande av personalhandböcker och personalpolicys, åtgärder för att skydda företagshemligheter, konkurrens- och lojalitetsfrågor, kollektivavtalsförhandlingar, arbetsmiljöfrågor, arbetsrättsliga tvister och pensionsjuridik.

Kontaktpersoner

Anna Jerndorf

T: 08-400 283 32
M: 076-00 283 32
E-post | Läs mer

Lisa Ericsson

T: 08-400 283 39
M: 076-00 283 39
E-post | Läs mer