Ulrica Alvestrand Körling

Advokat, biträdande jurist
CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Törngren Magnell & Partners, 2020 –
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2016-2020
  • Biträdande jurist, AlterEgo & Partners, 2016
  • Amanuens, Avdelningen för distans- och uppdragsutbildningar, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, 2013-2016

Utbildning

  • Juristexamen, Lunds universitet, 2016
  • Juridikstudier, Università di Bologna, Bologna, Italien, 2014-2015 

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2020

Ulrica Alvestrand Körling är biträdande jurist och är verksam inom byråns fastighetsgrupp. Hon är specialiserad inom fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling och exploatering, kommersiell hyresrätt samt fastighetsfinansiering.

Ulrica biträder klienter i samband med bl.a. fastighetsöverlåtelser, bostadsutvecklingsprojekt samt hyresrättsliga frågor. Hon har tidigare erfarenhet som biträdande jurist på bl.a. Wistrand Advokatbyrå.