Philip Reznik

Advokat, senior biträdande jurist

Telefon
08-400 283 13

Mobil
076-00 283 13

E-post
philip.reznik@tmpartners.se

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Törngren Magnell, 2015 –

Utbildning

  • Jur.kand., Stockholms universitet, 2015
  • Juridik, University of Westminster, London, 2015
  • Ek.kand., Stockholms universitet, 2012
  • Försvarets Tolkskola

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Ryska

Philip Reznik är biträdande jurist och är verksam i byråns företagsförvärvsgrupp, där han främst arbetar med transaktioner samt allmän bolags- och avtalsrätt.