Peter Törngren

Advokat, delägare

Telefon
08-400 283 01

Mobil
076-00 283 01

E-post
peter.torngren@tmpartners.se

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Delägare, Advokatfirman Törngren Magnell, 2006 –
  • Advokatfirman Vinge, Stockholm, 1988 – 2005
  • Svea hovrätt, 1986 – 1987
  • Notarietjänstgöring, Handens tingsrätt, 1984 – 1986

Utbildning

  • Jur kand, Stockholms universitet, 1984

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Finska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 1990

 

Peter Törngren har en bred affärsjuridisk bakgrund och har lång erfarenhet av att biträda svenska och utländska uppdragsgivare i samband med bl a förvärv av företag och verksamheter, samriskföretag och andra samarbeten, privatiseringar, avveckling av verksamheter liksom hantering av obestånds- och rekonstruktionsfrågor. Peter har bland annat varit verksam inom infrastrukturbranschen och ansvarade bland annat för försäljningen av samtliga de företag som bildades och privatiserades i samband med bolagiseringen av Statens Järnvägar. Inom området likvidation och obestånd kan nämnas att Peter i egenskap av likvidator deltog i avvecklingen av Saab Automobile och att han ansvarade för avvecklingen av Milko, i samband med att dess verksamhet överläts till Arla. Från den kooperativa företagsvärlden kan nämnas Peter varit delaktig i en rad strukturaffärer, bland annat uppdelningen av Svensk Mjölk mellan LRF och Växa Sverige.