Niclas Högström

Advokat, delägare

Telefon
08-400 283 15

Mobil
076-00 283 15

E-post
niclas.hogstrom@tmpartners.se

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Delägare, Advokatfirman Törngren Magnell, 2008 –
  • Delägare, Hamilton Advokatbyrå, Stockholm, 2003 – 2008
  • Advokatfirman Vinge, Stockholm, Hong Kong, Moskva, 1994 – 2003
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Morssing & Nycander, Stockholm, 1991 – 1994

Utbildning

  • LL.M., London School of Economics & Political Science, 1990 – 1991
  • Jur kand, Uppsala universitet, 1989

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 1997
  • International Bar Association

Niclas Högström är delägare i M&A avdelningen hos Törngren Magnell och är huvudsakligen verksam med att bistå private equity fonder och industriella aktörer inom en mängd olika branscher i samband med köp och försäljningar av och investeringar i onoterade bolag . Niclas Högström har en bred affärsjuridisk bakgrund och har arbetat som advokat på ledande advokatbyråer i Stockholm, Hong Kong och Moskva under drygt 20 år. Han har i tillägg till sin erfarenhet av transaktionsrådgivning, särskild erfarenhet av att biträda företag i samband med gränsöverskridande avtalsförhandlingar och vid nyetableringar, joint ventures och andra former av samarbetsformer såväl i Sverige som utomlands.