Natalie Bretz

Advokat, delägare

Mobil
076-00 283 07

E-post
natalie.bretz@tmpartners.se

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

 • Delägare, Törngren Magnell, 2019 –
 • Delägare, Morris Law, Stockholm, 2016 – 2018
 • Advokat, Senior Associate, Mannheimer Swartling Advokatfirma, Stockholm, 2008 – 2016
 • Entreprenadjurist, Sveriges Byggindustrier, 2007 – 2008
 • Advokat, Foyen Advokatfirma, 2004 – 2007
 • Jurist, High Judicial and Procecutorial Counsils, Sarajevo, 2003 – 2004
 • Tingstjänstgöring, Falu tingsrätt, 2002 – 2003

Utbildning

 • Jur. kand., Stockholms universitet, 2001

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2007
 • International Bar Association (IBA)
 • Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt

Natalie har omfattande erfarenhet av fastighetstransaktioner, forward funding och entreprenad- och infrastrukturprojekt med både svensk och internationell anknytning. Natalies erfarenhet av projektutveckling inom fastighetssektorn innefattar bl.a. arbete med markanvisnings- och exploateringsavtal, förhandlingar i samband med tilldelning av byggrätter, försäljning/köp i utvecklingsfas samt arbete med Joint Venture-strukturer innefattande t.ex. aktieägaravtal.

Natalie ger vidare löpande rådgivning vid genomförande av eller upphandling av större entreprenad- och infrastrukturprojekt innefattande framtagande av t.ex. partneringavtal, AF-delar och andra relaterade entreprenadhandlingar. Natalies erfarenhet omfattar t.ex. utveckling av och försäljning av köpcentrum/handelsfastigheter, byggande av nya stadsdelar, kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter, vattenrening, järnvägar, kollektivtrafik, utbyggnad av tunnelbana/spårtrafik, broar, tunnlar, hamnar och sjukhus.

Natalie anslöt till Törngren Magnell 2019. Hon har bl.a. arbetat många år på Mannheimer Swartlings fastighetsavdelning men kommer närmast från annan advokatbyrå där hon ansvarat för Stockholmskontorets fastighetsverksamhet.