Fredrik Gustafsson

Advokat, delägare

Telefon
08-400 283 57

Mobil
076-00 283 57

E-post
fredrik.gustafsson@tmpartners.se

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

 • Delägare, Advokatfirman Törngren Magnell, 2019 –
 • Secondment, ett av Sveriges största försäkringsbolag
 • Advokatfirman Kahn Pedersen, 2015 – 2019
 • Secondment, ett globalt svenskt industribolag
 • Advokatfirman Delphi, 2012 – 2015
 • Notarietjänstgöring, Attunda tingsrätt, 2010 – 2012

Utbildning

 • Jur. kand., Uppsala universitet, 2010

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2016
 • ITECH LAW (International Technology Law Association)
 • Forum för dataskydd
 • SIJU (Svenska föreningen för IT och juridik)
 • IAPP (International Association of Privacy Professionals)

Rankningar

 • Next Generation Lawyer, Legal 500, IT and Telecoms, Tier 1, 2019
 • Recommended, Legal 500, IT and Telecoms, Tier 1, 2019

Publikationer i urval

 • Gemensamt personuppgiftsansvar – vanligare under GDPR? Juridisk Publikation, 2/2017 s. 273-286
 • Krav på fackmässighet – vägledning från Högsta domstolen, Lov & Data, nr 125 mars 2016
 • Codes of Conduct in the Swedish Business Sector, rapport av KPMG och Advokatfirman Delphi, 2015
 • Outsourcing, Country Q&A Sweden, Practical Law Company Outsourcing Handbook 2013/2014, Sweden

Verksamhetsområden

Fredrik Gustafsson leder Törngren Magnells Techgrupp.

Fredrik är specialiserad på IT-relaterad juridik och ger klienter råd i IT- och teknikintensiva affärer. Fredrik har stor erfarenhet av frågor kring data- och integritetsskydd (GDPR) samt kommersiella avtal. Han har ett särskilt fokus på att ge råd till bolag inom svensk industri och bolag i regulatoriskt utmanande branscher, såsom banker och försäkringsbolag. Fredrik har dessutom genom flera olika s.k. secondment-uppdrag praktisk erfarenhet av arbetet som bolagsjurist.