Eva Sundling

Advokat, delägare

Mobil
076-00 283 20

E-post
eva.sundling@tmpartners.se

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Delägare, Advokatfirman Törngren Magnell, 2020-
  • Senior Legal Counsel, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, 2017 – 2020
  • Senior Legal Counsel, PayPal, 2014 – 2017
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, 2006 – 2014

Utbildning

  • Jur. kand. Lunds universitet, 2006
  • Université René Descartes, Faculté de Droit, France 2004 – 2005

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund

Verksamhetsområden

Branscher

Eva Sundling är delägare i Törngren Magnells bank- och finansgrupp. Hon är specialiserad på finansiell reglering, bilateral och syndikerad lånefinansiering, förvärvsfinansiering, tillgångsfinansiering såsom leasing och avbetalning samt factoring. Eva har gedigen erfarenhet av rådgivning till finansiellt reglerade bolag, t.ex. banker, betaltjänstleverantörer, institut för elektroniska pengar och värdepappersbolag avseende regelefterlevnad, nya produkter och tillståndsfrågor. Hon arbetar även med kommersiella avtal och rådger regelbundet bolag som verkar inom Fintech och e-handel. Eva har tidigare arbetat på en annan ledande advokatbyrå samt som senior bolagsjurist på en bank och ett internationellt bolag inom betaltjänstverksamhet.