Daniel Åstrand

Advokat, senior biträdande jurist

Mobil
076-00 283 42

E-post
daniel.astrand@tmpartners.se

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Törngren Magnell, 2014 –
  • Notarietjänstgöring, Nacka tingsrätt, 2015 – 2017

Utbildning

  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2014

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2019

Daniel Åstrand är biträdande jurist och verksam i firmans tvistlösningsgrupp. Han har tidigare arbetat med bank och finans samt kapitalmarknad på firman. Mellan åren 2015 och 2017 var han tjänstledig från firman för att sitta ting på Nacka tingsrätt. Han tog examen från Stockholms universitet 2014. Daniel har tidigare erfarenhet från arbete som sommarnotarie på Setterwalls Advokatbyrå.