Cecilia Bergman

Advokat, biträdande jurist

Mobil
076-00 283 16

E-post
cecilia.bergman@tmpartners.se

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Törngren Magnell, 2015 –

Utbildning

  • Juristexamen, Lunds universitet, 2015

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2020

Cecilia Bergman är biträdande jurist som huvudsakligen arbetar med arbetsrätt och M&A. Därutöver arbetar hon även med bolags- och avtalsrätt. Cecilia tog examen från Lunds universitet 2015 och har tidigare erfarenhet från uppsatspraktik på Törngren Magnell.