Anna Elheim Sylten

Biträdande jurist

Mobil
076-00 283 33

E-post
anna.elheim-sylten@tmpartners.se

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Advokatfirman Törngren Magnell, 2020 –
  • Biträdande jurist, Baker & McKenzie Advokatbyrå, 2018 – 2020
  • Biträdande jurist, Baumgarten, Byström, Rooth & Partners Advokater, 2016 – 2018

Utbildning

  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2016

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Anna Elheim Sylten är biträdande jurist och verksam i byråns företagsförvärvsgrupp, där hon främst arbetar med transaktioner samt allmän bolags- och avtalsrätt. Hon tog examen från Stockholms universitet 2016. Innan hon kom till Törngren Magnell 2020 arbetade Anna på andra ledande advokatbyråer i Stockholm.