Amela Balijaj

Biträdande jurist

Telefon
08-400 283 51

Mobil
076-00 283 51

E-post
amela.balijaj@tmpartners.se

Ladda ner PDF

Ladda ner vCard

CV Verksamhetsområden & Branscher Profil

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Törngren Magnell, 2018
  • Biträdande jurist, Hannes Snellman, 2016
  • Exploateringsjurist, Nacka kommun, 2015
  • Biträdande jurist, Foyen Advokatfirma, 2014
  • Uppsatspraktikant, Baker & McKenzie, 2013

Utbildning

  • Jur. kand., Uppsala universitet, 2015

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Amela är verksam som biträdande jurist inom byråns fastighetsgrupp, och är specialiserad inom entreprenadrätt, fastighetstransaktioner, allmän fastighetsrätt och hyresrätt samt joint-venture upplägg.

Amela biträder klienter i samband med fastighetsöverlåtelser, bostadsutvecklings- och entreprenadprojekt och hyresrättsliga frågor. Amela har även omfattande erfarenhet av  rådgivning kring och upprättande av exploateringsavtal och markanvisningsavtal efter sin tid som exploateringsjurist på Nacka kommun.