Copyright & Disclaimer

Copyright © Advokatfirman Törngren Magnell KB 2015.

Denna webbplats innehåller endast allmän information. Den information som lämnas på webbplatsen utgör inte, och ska inte användas som, juridisk rådgivning. Kontakta gärna någon av oss, om ni är i behov av juridisk rådgivning.

Törngren Magnell reserverar alla rättigheter till innehållet på webbplatsen. Kopiering, distribution eller annat förfogande över material på webbplatsen är inte tillåtet utan Törngren Magnells skriftliga medgivande. Vi ansvarar inte för material på annan webbplats med länk till eller från denna webbplats. Vår webbplats innehåller inte uttömmande information och det kan förekomma att den inte är helt uppdaterad. Törngren Magnell är inte ansvarigt för någon direkt eller indirekt användning av innehållet på denna webbplats.