Törngren Magnell har biträtt Arwidsro vid försäljningen av fastigheten Karlstad Björnen 12

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro Fastigheter AB vid försäljningen av kommanditbolaget Fastighetsbolaget Drottninggatan i Karlstad Kommanditbolag, och därmed indirekt fastigheten Karlstad Björnen 12, från två bolag inom Arwidsros koncern till Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB. Fastigheten är belägen i Karlstad och består av ett antal kommersiella hyreslokaler. Vänligen se mer […]

Läs mer

Reglerna om statligt stöd vid korttidspermitteringar med anledning av Covid-19

Publicerat

De nya reglerna om korttidspermitteringar renderar väldigt många frågor och det finns endast begränsad tolkningshjälp om hur man ska tillämpa de skyndsamt utarbetade reglerna. Tillväxtverket, som är beslutande myndighet, uppdaterar löpande sin hemsida med den senaste information. Läs mer här. Reglerna om korttidspermittering är endast en av flera åtgärder en arbetsgivare kan vidta för att […]

Läs mer

Förenklad hybridstämma

Publicerat

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämma hållas på den ort där styrelsen har sitt säte (eller i förekommande fall på en annan i bolagsordningen angiven ort), vilket anses innebära att bolagsstämman ska anordnas på en viss plats med möjlighet för aktieägarna att närvara fysiskt. Svenska aktiebolag kan inte, till skillnad från vad som gäller för bolag i […]

Läs mer

Ang. Coronavirusets pågående utbrott och force majeure – en orientering

Publicerat

Inledning Den senaste tidens spridning av sjukdomen covid-19, orsakat av det s.k. coronaviruset (SARS-CoV-2), drabbar ett alltmer påtagligt antal människor i världen och samhället i stort. Osäkerheten kring smittspridningens framfart och de statliga åtgärder som vidtas för att stävja utbrottet orsakar konsekvenser för näringsliv och företag. Det kan leda till att parter som ingått avtal […]

Läs mer

Regeringens stödpaket till företag med anledning av Covid-19 utbrottet

Publicerat

Den 16 mars 2020 presenterade Regeringen ytterligare åtgärder för att stötta svenska företag i denna besvärliga tid. Förslagen innebär i korthet att: Regler om korttidspermittering införs   Arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten tar en större kostnad. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Reglerna föreslås träda ikraft den 7 april […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt grundarna av Colive AB i samband med en nyemission till Wallenstam och KfS

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt grundarna i Colive AB i förbindelse med en nyemission till Wallenstam och Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening (KfS). I och med nyemissionen blir Wallenstam en av bolagets största ägare med ett 25-procentigt aktieinnehav. Colive bedriver verksamhet inom delat boende och erbjuder delat hyresboende sk. ”Co-living” med tillhörande kringtjänster. Bolaget grundades […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Posti Group i samband med förvärv av Aditro Logistics

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Posti Group Oyj i samband med förvärv av Aditro Logistics Holding AB från Valedo Partners Fund II AB. Posti är Finlands ledande post- och logistikföretag med en omsättning om ca. 1,6 miljarder Euro under 2018 och ca. 22 000 anställda. Förvärvet av Aditro Logistics stärker Postis närvaro i Norden och Östersjöregionen och […]

Läs mer

Ny delägare till M&A-gruppen: Per Granström förstärker Törngren Magnells erbjudande inom förvärv och transaktioner

Publicerat

Per Granström har anslutit som delägare i Törngren Magnells arbetsgrupp för förvärv och transaktioner (M&A) från och med den 1 januari 2020. Per är specialiserad på privat M&A, bolagsrätt, joint ventures och investeringar. Klienterna utgörs av industriella bolag, riskkapitalbolag och investeringsfonder. Efter 20 år på advokatfirman Delphi, där Per ansvarade för transaktionsgruppen, kommer han närmast från […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Hudya AB i samband med en noteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market

Publicerat

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Hudya AB i samband med en noteringsprocess. Handel med bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market inleddes 14 februari 2020. Hudya AB tillhandahåller en digital plattform för vardagstjänster inom områdena el, försäkring, mobiltelefoni och refinansiering för att skapa en enklare ekonomisk vardag för sina kunder. […]

Läs mer

Törngren Magnell rådgivare när Kungsholmens nästa destination skapas på Fleminggatan 20

Publicerat

Törngren Magnell kommer att bistå Europa Capital och NCAP när Anders Tengboms nybrutalistiska flaggskepp på Fleminggatan 20 ska totalrenoveras till att bli Kungsholmens mest attraktiva kontorshus. Vi kommer att tillhandahålla bland annat hyres- och entreprenadsrättslig expertis i detta omfattande projekt som kommer att knyta ihop Kungsholmen med och förlänga Stockholms Central Business District på allvar. […]

Läs mer