Törngren Magnell har biträtt Landshypotek Bank vid försäljningen av bolaget Beckasinen 9 & 10 AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Landshypotek Bank AB (publ), vid försäljningen av bolaget Beckasinen 9 & 10 AB, och därmed indirekt fastigheterna Linköping Beckasinen 9 och Linköping Beckasinen 10, till en lokal aktör. Parterna har samtidigt tecknat ett lokalhyresavtal avseende Landshypoteks förhyrning av lokal i fastigheten Linköping Beckasinen 10. Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint […]

Läs mer

Fastighetsgruppen topprankad i transaktionsvolym

Publicerat

För andra gången i år uppmärksammas vår fastighetsgrupps starka 2018/2019 av svensk fastighetsmedia. Vi är på andra plats vad gäller transaktionsvolym i Fastighetsvärldens senaste lista på svenska advokatbyråer, med en transaktionsvolym på 55 miljarder kronor. Detta innebär en ökning i volym med nästan 30 miljarder kronor jämfört med föregående år. Gruppen är också på en […]

Läs mer

Ny verksamhetsgrupp på Törngren Magnell: Fredrik Gustafsson och Erik Woodcock bygger upp den nya Techgruppen

Publicerat

Fredrik Gustafsson anslöt tidigare i september som ny delägare i Törngren Magnell med ansvaret att bygga upp verksamhetsgruppen inom Technology. Törngren Magnell har nu även rekryterat Erik Woodcock som Senior Counsel. Fredrik och Erik är båda specialiserade på IT-relaterad affärsjuridik. Fredrik och Erik har arbetat ihop i ca sju år, senast på Advokatfirman Kahn Pedersen, […]

Läs mer

Norvestor har sålt Nomor till ServiceMaster

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Norvestor VI L.P. i förbindelse med försäljningen av Nomor Holding AB till ServiceMaster Global Holdings, Inc. för ca 200 miljoner USD. Nomor är Sveriges näst största företag inom skadedjurskontroll- och matsäkerhet och finns representerade med åtta regionkontor och tjugosex lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till huvudkunderna hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, […]

Läs mer

nVent förvärvar Eldon-koncernen

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt ägarna av Eldon Holding AB i samband med försäljningen av Eldon-koncernen till nVent Electric plc. Transaktionsvärdet uppgick till USD 130 miljoner på skuldfri basis. Eldon är ett innovativt och kundorienterat företag med ett högkvalitativt produktsortiment inom området skåp och kapslingar med en årlig omsättning om ca USD 90 miljoner. nVent är […]

Läs mer

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (andra kvartalet 2019)

Publicerat

Nya regler begränsar rätten att vidta stridsåtgärder Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om att utöka fredsplikten på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister, genom ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580). För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Europa Capital och NCAP vid förvärv av kontorsfastighet i centrala Stockholm

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Europa Capital, en brittisk fondförvaltare som sedan starten 1995 genomfört över 130 transaktioner i 20 europeiska länder, samt dess lokala partner, NCAP, vid förvärvet av kontorsfastigheten Brädstapeln 13 i centrala Stockholm från Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Europa Capital gör därmed sitt första köp i Sverige.  För mer information, se här. Törngren […]

Läs mer

Törngren Magnell växlar upp!

Publicerat

Under sommaren 2020 flyttar vi till större och toppmoderna lokaler i Axfasts vackra prestige-fastighet på Jakobs Torg 3 invid Operan. I Fastighetsvärldens artikel finns ytterligare att läsa på temat. ”Vi ser fram emot flytten. Våra nuvarande lokaler har blivit för små. Vi växer och behöver större. De nya lokalerna passar vår nya storlek och har ytterligare […]

Läs mer

TÖRNGREN MAGNELL HAR BITRÄTT GÄLLIVARE KOMMUN VID FÖRVÄRV AV DUNDRET GÄLLIVARE FJÄLLANLÄGGNING AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Gällivare kommun i samband med förvärvet av Dundret Gällivare Fjällanläggning AB, bestående av bland annat fastigheten Gällivare Dundret 5:4 med tillhörande skidanläggning och byggnader. För mer information, se pressrelease här. Törngren Magnells team har bestått av ansvarig Partner Natalie Bretz och Amela Balijaj, Associate.

Läs mer

Vårt fastighetsteam på andra plats i affärsvolym

Publicerat

Som ett kvitto på vårt fastighetsteams väldigt starka 2018 där vi har hjälpt klienter i flera stora och strategiskt viktiga transaktioner hamnar vi på en stark andraplats i Fastighetssveriges lista över Sveriges största transaktionsbyråer sett till affärsvolym, se artikel. I artikeln uppmärksammas att den underliggande affärsvolymen i affärerna vi har medverkat i under 2018 har […]

Läs mer