Törngren Magnell & Partners har biträtt Mitsubishi Estate och Europa Capital vid förvärv av ett stort kontorsprojekt i Stockholm CBD

Publicerat

Törngren Magnell & Partners har biträtt Mitsubishi Estate och Europa Capital, vid förvärv av ett attraktivt kontorsprojekt i Stockholm CBD från AFA Fastigheter. Kontorsprojektet är beläget på Sveavägen 32-36 och omfattar ca 7 000 kvm lokaler. Detta är Mitsubishi Estates och Europa Capitals andra förvärv i Sverige. Vi är väldigt glada och stolta över att återigen […]

Läs mer

TM & Partners klient vinner framgång i Högsta domstolen

Publicerat

Högsta domstolen har idag meddelat dom i mål där TM & Partners tvistlösningspraktik, genom advokaterna Viktor Magnell och Daniel Åstrand, framgångsrikt företrätt svarandesidan i en tvist om miljöfordringar enligt 10 kap. miljöbalken kan prekluderas enligt 6 § lagen om kallelse på okända borgenärer. Majoriteten i HD konstaterade, i likhet med vad TM & Partners argumenterat, […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Intea Fastigheter AB (publ) vid förvärvet av tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad

Publicerat

TM & Partners har biträtt Intea Fastigheter AB (publ) vid förvärvet av tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad från Castellum. Portföljen har en uthyrningsbar yta om ca 32 000 kvm. Högskolan i Halmstad är största hyresgäst med ungefär två tredjedelar av det totala hyresvärdet. För mer information, vänligen se följande länk: pressmeddelande. TM & Partners team […]

Läs mer

Törngren Magnell & Partners har biträtt Nordr vid försäljning av ett hyresprojekt genom forward funding till Bantorget Hyresbostäder

Publicerat

Törngren Magnell & Partners har biträtt Nordr (fd Veidekke Eiendom), vid försäljning av ett attraktivt hyresprojekt i Sundbyberg till Bantorget Hyresbostäder genom ett forward-funding upplägg. Projektet består av 169 hyreslägenheter i fem separata huskroppar med en uthyrningsbar yta om cirka 9 000 kvadratmeter. För ytterligare information, se pressrelease. Törngren Magnell & Partners team bestod av […]

Läs mer

Törngren Magnell & Partners har biträtt OBOS vid förvärv av en attraktiv byggrätt i Sollentuna

Publicerat

Törngren Magnell & Partners har biträtt OBOS, vid förvärv av en byggrätt i kvarteret Tårpilen som omfattar ca 14 000 kvm ljus BTA/160 bostadsrättslägenheter och ligger i ett attraktivt område i centrala Sollentuna. Kvarteret Tårpilen blir en viktig del i den kommande lanseringen av OBOS Medlemsatsning i Sverige.  För ytterligare information, se pressrelease. Törngren Magnell […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Arwidsro vid förvärv av handelsfastigheter i Sjöbo och Skurup

Publicerat

TM & Partners har biträtt Arwidsro vid förvärv av tre fastigheter i Sjöbo Väst och Skurups handelsplats från Melica Invest AB. Förvärvet omfattar 9 330 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 125 mkr. Hyresgästbeståndet utgörs av konjunkturstarka aktörer såsom Coop, Lloyds Apotek och Dollarstore. Genom förvärvet stärker Arwidsro ytterligare sin position inom handelsfastigheter. För […]

Läs mer