Törngren Magnell & Partners har biträtt OBOS vid förvärv av en attraktiv byggrätt i Sollentuna

Publicerat

Törngren Magnell & Partners har biträtt OBOS, vid förvärv av en byggrätt i kvarteret Tårpilen som omfattar ca 14 000 kvm ljus BTA/160 bostadsrättslägenheter och ligger i ett attraktivt område i centrala Sollentuna. Kvarteret Tårpilen blir en viktig del i den kommande lanseringen av OBOS Medlemsatsning i Sverige.  För ytterligare information, se pressrelease. Törngren Magnell […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Arwidsro vid förvärv av handelsfastigheter i Sjöbo och Skurup

Publicerat

TM & Partners har biträtt Arwidsro vid förvärv av tre fastigheter i Sjöbo Väst och Skurups handelsplats från Melica Invest AB. Förvärvet omfattar 9 330 kvm uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 125 mkr. Hyresgästbeståndet utgörs av konjunkturstarka aktörer såsom Coop, Lloyds Apotek och Dollarstore. Genom förvärvet stärker Arwidsro ytterligare sin position inom handelsfastigheter. För […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Arwidsro vid förvärv av handelsfastigheten Skurup Akka 4 från TAM Retail

Publicerat

TM & Partners har biträtt Arwidsro vid förvärv av fastigheten Skurup Akka 4, belägen i Skurups handelsplats, från TAM Retail AB. På fastigheten ska TAM Retail uppföra en Willys-butik som planeras öppna under senare delen av 2021. Tillträde sker i samband med öppning av butiken. För ytterligare information om transaktionen, se pressmeddelande här. TM & […]

Läs mer

Fråga Advokaten: GDPR

Publicerat

Den 25 november bjuder vi i samarbete med Jurek in till ett digitalt lunch-webinar där vi kommer att prata om och diskutera frågor relaterade till GDPR. Webinariet kommer bland annat att handla om den nya vägledningen för hur arbetsgivare kan hantera personuppgifter om sina anställda enligt GDPR, som Datainspektionen publicerade den 4 oktober. Ni kan […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Posti Group vid försäljning av Posti Messaging Scandinavia till Ropo Capital

Publicerat

TM & Partners har biträtt Posti Group i samband med försäljningen av Posti Messaging Scandinavia till Ropo Capital, ett portföljbolag till Adelis Equity. Posti Messaging Scandinavia är en ledande leverantör av multikanalslösningar för fakturering och meddelanden i Sverige och Norge, med cirka 38 miljoner euro i omsättning under 2019 och cirka 100 anställda. TM & […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Footway vid förvärv av Caliroots

Publicerat

TM & Partners har biträtt Footway AB i förbindelse med förvärvet av Caliroots, ett starkt varumärke inom streetwear och sneakers. Förvärvet sker som en inkråmsöverlåtelse av Caliroots varumärken, domäner och varulager. Footway som grundades 2010 är en e-handel med försäljning av produkter inom sport och mode via Footway.com, Sportamore.com, Brandos.com, Solestory.se mfl. Bolagets aktier är […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Saxlund i samband med en företrädesemission

Publicerat

TM & Partners har biträtt Saxlund Group AB med en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 85 MSEK. Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion. TM & Partners var legala rådgivare till Saxlund Group AB i samband med företrädesemissionen. TM & Partners […]

Läs mer

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (tredje kvartalet 2020)

Publicerat

Skärpta krav vid utstationering av personal Den 30 juli 2020 trädde skärpta regler vid utstationering av arbetstagare i kraft, varigenom ändringsdirektivet gällande utstationering (Direktiv (EU) 2018/957) implementerades. De nya reglerna innebär bland annat att den lön som arbetstagarorganisationer kan kräva i kollektivavtal inte längre är begränsad till en miniminivå. Detta betyder att utstationerade arbetstagare ska […]

Läs mer