TM & Partners har biträtt Sunt Boende vid försäljningen av 292 bostadslägenheter i Vega, Haninge kommun, till Willhem

Publicerat

TM & Partners har biträtt Sunt Boende Projekt nr 1 AB vid försäljningen av 292 stycken bostadslägenheter till Willhem Stockholm Holding AB. Bostadslägenheterna ska uppföras i Vega, Haninge kommun, och kommer att omfatta en total uthyrningsbar area om 9893 kvadratmeter. Planerad byggstart för projektet är under Q1 2021. För mer information, vänligen se här. TM […]

Läs mer

TM & Partners legal rådgivare till Arcane Crypto AB vid riktad nyemission

Publicerat

Arcane Crypto AB (”Arcane Crypto”) har genomfört en riktad nyemission av aktier till två investerare. Genom emissionen tillförs Arcane Crypto cirka 49,5 miljoner kronor före transaktionskostnader. Som en del av transaktionen har Arcane Crypto även genomfört en riktad emission av teckningsoptioner som potentiellt, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan tillföra Arcane Crypto ytterligare maximalt 24,75 […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Endúr ASA vid förvärvet av Marcon-Gruppen i Sverige AB

Publicerat

TM & Partner har varit svensk legal rådgivare för Endúr ASA i samband med förvärvet av Marcon-Gruppen i Sverige AB för en köpeskilling om 400 miljoner kronor. Marcon-Gruppen i Sverige AB är marknadsledande inom marin infrastruktur i Sverige och levererar ett antal olika tjänster relaterade till marin infrastrukturbyggnad och marina tjänster, inklusive hydrografiska tjänster, muddring, […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Citycon vid försäljning av tre stadsdelscentrum i Stockholm till Niam

Publicerat

Törngren Magnell & Partners har biträtt Citycon vid försäljning av Tumba Centrum, Högdalen Centrum och Fruängen Centrum till Niam. Den totala arean uppgår till cirka 57.000 kvadratmeter och köpeskillingen uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. För ytterligare information, se pressrelease. Törngren Magnell & Partners team bestod av Safa Mahmoudi (ansvarig delägare), Catharina Danielsson (projektledare), Ulrica Alvestrand Körling och Andreas Sahlstedt (biträdande jurister).

Läs mer

TM & Partners rådgivare i samband med omvänt förvärv av Arcane Crypto på Nasdaq First North Growth Market

Publicerat

TM & Partners har agerat legal rådgivare till Arcane Crypto AS i samband med det omvända förvärv varigenom Vertical Ventures AB (publ) förvärvat samtliga aktier i det norska bolaget Arcane Crypto AS där köpeskillingen utgjordes av nyemitterade aktier i Vertical Ventures. I samband med det omvända förvärvet har Vertical Ventures företagsnamn ändrats till Arcane Crypto […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Departments & Stores Europe AB vid försäljning av verksamheten i varuhusen Nordiska Kompaniet i Stockholm och Göteborg till NK Retail AB

Publicerat

TM & Partners har biträtt Departments & Stores Europe AB (DSE) vid försäljning av verksamheten i Nordiska Kompaniets varuhus i Stockholm och Göteborg till NK Retail AB. Köparen är ett dotterbolag till AB Nordiska Kompaniet som i sin tur är dotterbolag till Hufvudstaden. Genom försäljningen överlåts cirka 40 avdelningar i NK Stockholm och Göteborg. Räkenskapsåret […]

Läs mer

Törngren Magnell & Partners har biträtt Mitsubishi Estate och Europa Capital vid förvärv av ett stort kontorsprojekt i Stockholm CBD

Publicerat

Törngren Magnell & Partners har biträtt Mitsubishi Estate och Europa Capital, vid förvärv av ett attraktivt kontorsprojekt i Stockholm CBD från AFA Fastigheter. Kontorsprojektet är beläget på Sveavägen 32-36 och omfattar ca 7 000 kvm lokaler. Detta är Mitsubishi Estates och Europa Capitals andra förvärv i Sverige. Vi är väldigt glada och stolta över att återigen […]

Läs mer