Offentliga och reglerade verksamheter

En pålitlig partner med kunnande och erfarenhet

Offentliga företag och reglerade verksamheter är under ständig press att med ofta begränsade medel tillhandahålla socialt ansvarsfyllda tjänster till låga priser. Detta ställer krav på innovation och förmåga att skapa nya servicemodeller som säkerställer en effektiv drift över hela verksamhetsfältet.

Törngren Magnells jurister har under lång tid arbetat för reglerade verksamheter, myndigheter och andra offentligt-kontrollerade verksamheter.  Vi förstår därför den miljö i vilken de verkar, de prioriteringar de tvingas göra och den offentliga granskning de kan utsättas för. Våra uppdragsgivare har tilltro till vår erfarenhet och uppskattar det värde vi tillför deras verksamheter.

Våra erfarenheter av offentliga företag och reglerade verksamheter är särskilt stark inom energibranschen, avfallshantering och fastigheter samt transport- och järnvägssektorerna.

Kontaktpersoner

Per Granström

M: 076-00 283 60
E-post | Läs mer

Peter Törngren

M: 076-00 283 01
E-post | Läs mer

Otávio Lucchese

M: +55 11 9 9496 1572
E-post | Läs mer