Life science and healthcare

Ledande på specialistrådgivning inom life science och healthcare

Vi arbetar för flera innovativa läkemedels-, medicinteknik- och vårdföretag och för investerare i sådana verksamheter.  Våra tjänster omfattar bl. a. M&A, samriksföretag, partnerskap och licensavtal, tillstånds- och tillsynsfrågor, försäljning och distribution, tvister och tvistlösning samt produktansvars-, anställnings- och upphandlingsfrågor.

Vi är uppskattade som rådgivare till privata och offentliga klienter.  Goda relationer med ledande advokatbyråer i andra länder med särskilt fokus på de frågeställningarna som berör dessa branscher gör att vi har tillgång till all den expertis som behövs för att kunna hantera gränsöverskridande transaktioner och ärenden.

Kontaktpersoner

Anna Jerndorf

M: 076-00 283 32
E-post | Läs mer

Johan Wigh

M: 076-00 283 26
E-post | Läs mer