Kooperativa verksamheter

Erfaret team med ingående branschkunskap

Kooperativa företag står för en betydande andel av det svenska näringslivet och omfattar såväl stora rikstäckande organisationer inom lantbruks- och konsumentkooperationen som mindre lokala aktörer.

Törngren Magnell har en omfattande erfarenhet från arbete med kooperativa företag inom vitt skilda områden. Vi har gedigen kunskap om den miljö där de verkar och om de specifika frågeställningar som gör sig gällande i kooperativ verksamhet. Genom byråns samarbete med Bo Thorstorp, som under många år varit bolagsjurist på LRF och är medförfattare till kommentaren till lagen om ekonomiska föreningar, har vi byggt upp en stark plattform med erfarenhet och kunskap om hur de kooperativa företagen fungerar och de legala utmaningar de ställs inför.

Kontaktpersoner

Peter Törngren

M: 076-00 283 01
E-post | Läs mer

Jens Haneklint

M: 076-00 283 04
E-post | Läs mer