Finansiella tjänster

Skräddarsydda lösningar och professionell riskhantering

I takt med att förutsättningarna för finansiella aktörer fortsätter att förändras i en utmanade ekonomisk omvärld ökar också deras behov av biträde. Vi tar aktivt del i utvecklingen och fortsätter i en tilltagande utsträckning att arbeta med banker, värdpappersföretag, förvaltare och investeringsfonder samt att lämna rådgivning i alla frågor som berör deras verksamheter.

Vår branschkunskap och mångåriga erfarenhet av att arbeta med banker och andra företag i finanssektorn gör att vi väl känner marknaderna och har god insikt i de krav som våra klienter ställs inför. Tillsammans med väl etablerade myndighetskontakter och utmärkta insikter i aktuella regelverk har vi därför en unik position när det gäller att lämna rådgivning i komplexa frågeställningar och hjälpa våra klienter att förstå och möta förändrade förutsättningar.

Våra bank och finans- och kapitalmarknadsgrupper lämnar kvalificerad rådgivning över ett brett fält av tjänster, såsom syndikerade lån, förvärvs- och annan tillgångsfinansiering, efterställda lån, högränteobligationer, hybridkapital, finansiella derivatinstrument, kapitalanskaffningar, tillstånds- och tillsynsfrågor, finansiella rekonstruktioner, riskhantering och strukturerad finansiering.

Tillsammans med våra jurister som arbetar med M&A och tvistelösning samt insolvens-, anställnings- och fastighetsfrågor kan vi således tillhandahålla en integrerad tjänst som säkerställer att hela firmans expertis och erfarenhet i alla lägen på ett konkurrenskraftigt sätt erbjuds våra klienter.

Kontaktpersoner

Johan Wigh

M: 076-00 283 26
E-post | Läs mer

Cecilia Rudels

M: 076-00 283 18
E-post | Läs mer