Finansiella tjänster

Skräddarsydda lösningar och professionell riskhantering

I takt med att förutsättningarna för finansiella aktörer förändras ökar också deras behov av biträde. Vi tar aktivt del i utvecklingen av finansbranschen och arbetar med bland annat banker, betalningsinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och fondförvaltare samt försäkringsbolag och lämnar rådgivning i alla frågor som berör deras verksamheter.

Vår branschkunskap och mångåriga erfarenhet av att arbeta med banker och andra företag i finanssektorn gör att vi känner marknaderna väl och har god insikt i de krav som våra klienter ställs inför. Tillsammans med väl etablerade myndighetskontakter och utmärkta insikter i aktuella regelverk har vi därför en unik position när det gäller att lämna rådgivning i komplexa frågeställningar och hjälpa våra klienter att förstå och möta förändrade förutsättningar.

Våra bank och finans- och kapitalmarknadsgrupper lämnar kvalificerad rådgivning över ett brett fält av tjänster och tillsammans med våra jurister som arbetar med M&A, tvistlösning samt insolvens-, anställnings- och fastighetsfrågor kan vi tillhandahålla en integrerad tjänst som säkerställer att hela firmans expertis och erfarenhet i alla lägen på ett konkurrenskraftigt sätt erbjuds våra klienter.

Kontaktpersoner

Johan Wigh

M: 076-00 283 26
E-post | Läs mer

Cecilia Rudels

M: 076-00 283 18
E-post | Läs mer

Eva Sundling

M: 076-00 283 20
E-post | Läs mer