Fastigheter

Törngren Magnell tillhandahåller kvalificerad rådgivning avseende köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag.

Bland våra klienter finns såväl svenska som utländska aktörer på fastighetsmarknaden såsom privata och noterade fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, fonder och institutioner.

Vi har mångårig erfarenhet av fastighetstransaktioner, bland annat från tidigare arbete på kapitalförvaltare och andra ledande advokatbyråer. Tack vare hög delaktighet från byråns delägare erbjuds våra klienter engagemang och proaktiv rådgivning genom hela förvärvsprocessen.

Genom vår styrka inom bank och finans kan vi även tillhandahålla rådgivning i samband med finansiering av fastighetstransaktioner, oavsett om det är fråga om lån, obligationer, värdepapperisering eller andra strukturerade finansieringslösningar. Våra goda relationer med ledande fastighetsexperter på utländska advokatbyråer ger oss också möjlighet att erbjuda heltäckande service vid gränsöverskridande transaktioner.

Vid sidan av transaktionsrådgivning biträder vi klienter med löpande rådgivning inom bland annat kommersiell hyresrätt, hyrestvister, fastighetsbildnings- och tillståndsfrågor, exploateringsjuridik, expropriation och andra markinlösenfrågor.

Kontaktpersoner

Natalie Bretz

T: 08-400 283 07
M: 076-00 283 07
E-post | Läs mer

Safa Mahmoudi

T: 08-400 283 25
M: 076-00 283 25
E-post | Läs mer

Jens Haneklint

T: 08-400 283 04
M: 076-00 283 04
E-post | Läs mer

Cecilia Rudels

T: 08-400 283 18
M: 076-00 283 18
E-post | Läs mer

Otávio Lucchese

T: +55 11 4063 6693
M: +55 11 9 9496 1572
E-post | Läs mer

Martin Rosell

T: 08-400 283 09
M: 076-00 283 09
E-post | Läs mer