TM & Partners klient vinner framgång i Högsta domstolen

Publicerat

Högsta domstolen har idag meddelat dom i mål där TM & Partners tvistlösningspraktik, genom advokaterna Viktor Magnell och Daniel Åstrand, framgångsrikt företrätt svarandesidan i en tvist om miljöfordringar enligt 10 kap. miljöbalken kan prekluderas enligt 6 § lagen om kallelse på okända borgenärer. Majoriteten i HD konstaterade, i likhet med vad TM & Partners argumenterat, […]

Läs mer

TM & Partners har biträtt Intea Fastigheter AB (publ) vid förvärvet av tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad

Publicerat

TM & Partners har biträtt Intea Fastigheter AB (publ) vid förvärvet av tre fastigheter på högskoleområdet i Halmstad från Castellum. Portföljen har en uthyrningsbar yta om ca 32 000 kvm. Högskolan i Halmstad är största hyresgäst med ungefär två tredjedelar av det totala hyresvärdet. För mer information, vänligen se följande länk: pressmeddelande. TM & Partners team […]

Läs mer

Törngren Magnell & Partners har biträtt Nordr vid försäljning av ett hyresprojekt genom forward funding till Bantorget Hyresbostäder

Publicerat

Törngren Magnell & Partners har biträtt Nordr (fd Veidekke Eiendom), vid försäljning av ett attraktivt hyresprojekt i Sundbyberg till Bantorget Hyresbostäder genom ett forward-funding upplägg. Projektet består av 169 hyreslägenheter i fem separata huskroppar med en uthyrningsbar yta om cirka 9 000 kvadratmeter. För ytterligare information, se pressrelease. Törngren Magnell & Partners team bestod av […]

Läs mer