Strategiska aspekter vid uppköp på börsen

Publicerat

Vårens svaga börs gör att potentiella budgivare nu ser uppköpsmöjligheter. Oavsett om budet är förankrat eller fientligt följer en intensiv period under tidspress då budet ska analyseras, kommuniceras, accepteras eller förkastas. Uppköp ställer således stora krav på målbolagets styrelse och ledning och ett bristfälligt hanterande av ett uppköp kan föranleda skadeståndsansvar för styrelsen. I syfte att […]

Läs mer

Uppdatering om korttidsarbete

Publicerat

Vi vill göra er uppmärksamma på att Tillväxtverket har ändrat sin tolkning i två väsentliga avseenden. Semester ska ses som frånvaro Tillväxtverket har gjort en helomvändning i frågan hur arbetstagares frånvaro pga. semester påverkar arbetsgivares rätt till stöd vid korttidsarbete. Tidigare var Tillväxtverkets uppfattning att betald och intjänad semester skulle likställs med närvaro, vilket innebar […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Bokoop vid överlåtelse av kooperativa hyresrätter i Nykvarn till Trenum

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Bokoop i en forward funding transaktion avseende ett utvecklingsprojekt i Nykvarn. Projektet som nu ska uppföras består av flera byggnader, sammanlagt innehållandes 145 kooperativa hyresrätter. Bokoop är ett allmännyttigt bostadskooperativ vars mål är att skapa socialt och miljömässigt hållbara bostäder för unga. Trenum, samägt av Tredje AP-fonden och Balder, är köpare […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Priveq Investment i samband med dess förvärv av en majoritetspost i det snabbväxande språk- och medieteknikföretaget Plint i Göteborg. Plint, som arbetar nära streamingjätten Netflix, har vuxit från 11 till 236 miljoner på fem år. Bland kunderna märks också Amazon, Viacom, Volvo, IKEA och H&M. För mer information om transaktionen se […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt i samband med fusionen mellan Norra Skogsägarna och Skogsägarna Norrskog

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt i samband med bildandet av Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening genom fusion mellan Norra Skogsägarna och Skogsägarna Norrskog. Fusionen innebär att Sveriges till ytan största skogsägarförening bildas med en areal som täcker mer än hälften av Sveriges yta, cirka 28 000 medlemmar, mer än 500 anställda och en förväntad årlig omsättning […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro vid ett markförvärv i Norrtälje

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro Samhällsfastigheter vid förvärv av mark för vård- och hyresbostäder i Norrtälje. Totalt planerar Arwidsro att uppföra cirka 130 hyreslägenheter med planerad byggstart vid årsskiftet 2020/2021. Säljare var Arkensvik, ett joint venture mellan Arwidsro och Index Residence AB. Vänligen se mer information här. Törngren Magnells team bestod framförallt av Jens Haneklint […]

Läs mer

Törngren Magnells verksamhetsgrupp för obestånd- och rekonstruktionsfrågor växer

Publicerat

Bill Kronqvist har anslutit till Törngren Magnells arbetsgrupp för insolvens- och rekonstruktionsfrågor från och med den 1 maj 2020. Rekryteringen utgör ytterligare ett led i Törngren Magnells ständiga arbete att långsiktigt och hållbart bygga framtidens advokatbyrå med ett relevant tjänsteutbud som svarar mot klienternas behov. Bill har en bred affärsjuridisk bakgrund med särskild inriktning mot […]

Läs mer