Företagsöverlåtelser i finansiell stress

Publicerat

Covid-19 pandemin har haft en kraftig påverkan på det tidigare mycket aktiva svenska klimatet för företagsöverlåtelser. Våra experter inom M&A och obestånd har tittat närmare på utmaningarna med att genomföra M&A-processer med finansiellt pressade säljare.  Slutsatsen är att dessa processer är förenade med särskild komplexitet och gott om fallgropar, vilket gör att särskilda krav ställs […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Intea vid uthyrningen av ett nytt polishus till Polismyndigheten i Kristianstad

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Intea Fastigheter AB (publ) vid uthyrningen av ett nytt polishus till Polismyndigheten i Kristianstad. Hyreskontraktet omfattar en uthyrningsbar area om totalt 18 600 kvm, med ett hyresvärde uppgående till 43 700 000 kronor. Arbetet med detaljplan pågår för närvarande och byggstart avseende polishuset väntas att ske i samband med en lagakraftvunnen detaljplan. Uthyrningen utgör […]

Läs mer

Webinar – Fråga Advokaten

Publicerat

Fokus på aktuella Coronafrågor för dig som är HR ansvarig. I en tid som präglas av Coronaviruset känns det extra viktigt att inte pausa denna möjlighet för HR ansvariga att ställa frågor till två av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt, advokaterna Anna Jerndorf och Lisa Ericsson. Vi anpassar oss självklart till situationen och bjuder härmed […]

Läs mer

Sammanställning av regeringens förslag och åtgärder med anledning av Covid-19

Publicerat

Korttidspermittering Den 11 mars 2020 lämnade regeringen ett förslag om att det ska finnas möjlighet att tillfälligt tillämpa särskilda bestämmelser om korttidsarbete under 2020, så kallad korttidspermittering. Reglerna om korttidspermittering innebär att staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för arbetstagare som går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan […]

Läs mer

Risk för ökad tvistebenägenhet i kölvattnet av en hastigt uppseglande lågkonjunktur

Publicerat

– Törngren Magnell om framgångsrik tvistelösning och vinnande bevishantering Den senaste tidens kris har besvärliga konsekvenser för näringsliv och företag. Det kan leda till att parter som ingått avtal upplever det som svårare, eller till och med omöjligt, att fullgöra sina åtaganden. Risken för betalningsoförmåga och allmän minskad betalningsvilja kommer därtill att öka. Precis som […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro vid försäljningen av fastigheten Karlstad Björnen 12

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro Fastigheter AB vid försäljningen av kommanditbolaget Fastighetsbolaget Drottninggatan i Karlstad Kommanditbolag, och därmed indirekt fastigheten Karlstad Björnen 12, från två bolag inom Arwidsros koncern till Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB. Fastigheten är belägen i Karlstad och består av ett antal kommersiella hyreslokaler. Vänligen se mer […]

Läs mer