Törngren Magnell har biträtt grundarna av Colive AB i samband med en nyemission till Wallenstam och KfS

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt grundarna i Colive AB i förbindelse med en nyemission till Wallenstam och Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening (KfS). I och med nyemissionen blir Wallenstam en av bolagets största ägare med ett 25-procentigt aktieinnehav. Colive bedriver verksamhet inom delat boende och erbjuder delat hyresboende sk. ”Co-living” med tillhörande kringtjänster. Bolaget grundades […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Posti Group i samband med förvärv av Aditro Logistics

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Posti Group Oyj i samband med förvärv av Aditro Logistics Holding AB från Valedo Partners Fund II AB. Posti är Finlands ledande post- och logistikföretag med en omsättning om ca. 1,6 miljarder Euro under 2018 och ca. 22 000 anställda. Förvärvet av Aditro Logistics stärker Postis närvaro i Norden och Östersjöregionen och […]

Läs mer

Ny delägare till M&A-gruppen: Per Granström förstärker Törngren Magnells erbjudande inom förvärv och transaktioner

Publicerat

Per Granström har anslutit som delägare i Törngren Magnells arbetsgrupp för förvärv och transaktioner (M&A) från och med den 1 januari 2020. Per är specialiserad på privat M&A, bolagsrätt, joint ventures och investeringar. Klienterna utgörs av industriella bolag, riskkapitalbolag och investeringsfonder. Efter 20 år på advokatfirman Delphi, där Per ansvarade för transaktionsgruppen, kommer han närmast från […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Hudya AB i samband med en noteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market

Publicerat

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Hudya AB i samband med en noteringsprocess. Handel med bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market inleddes 14 februari 2020. Hudya AB tillhandahåller en digital plattform för vardagstjänster inom områdena el, försäkring, mobiltelefoni och refinansiering för att skapa en enklare ekonomisk vardag för sina kunder. […]

Läs mer