Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (andra kvartalet 2019)

Publicerat

Nya regler begränsar rätten att vidta stridsåtgärder Den 18 juni 2019 antog riksdagen ett lagförslag om att utöka fredsplikten på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister, genom ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580). För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Europa Capital och NCAP vid förvärv av kontorsfastighet i centrala Stockholm

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Europa Capital, en brittisk fondförvaltare som sedan starten 1995 genomfört över 130 transaktioner i 20 europeiska länder, samt dess lokala partner, NCAP, vid förvärvet av kontorsfastigheten Brädstapeln 13 i centrala Stockholm från Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Europa Capital gör därmed sitt första köp i Sverige.  För mer information, se här. Törngren […]

Läs mer

Törngren Magnell växlar upp!

Publicerat

Under sommaren 2020 flyttar vi till större och toppmoderna lokaler i Axfasts vackra prestige-fastighet på Jakobs Torg 3 invid Operan. I Fastighetsvärldens artikel finns ytterligare att läsa på temat. ”Vi ser fram emot flytten. Våra nuvarande lokaler har blivit för små. Vi växer och behöver större. De nya lokalerna passar vår nya storlek och har ytterligare […]

Läs mer

TÖRNGREN MAGNELL HAR BITRÄTT GÄLLIVARE KOMMUN VID FÖRVÄRV AV DUNDRET GÄLLIVARE FJÄLLANLÄGGNING AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Gällivare kommun i samband med förvärvet av Dundret Gällivare Fjällanläggning AB, bestående av bland annat fastigheten Gällivare Dundret 5:4 med tillhörande skidanläggning och byggnader. För mer information, se pressrelease här. Törngren Magnells team har bestått av ansvarig Partner Natalie Bretz och Amela Balijaj, Associate.

Läs mer

Vårt fastighetsteam på andra plats i affärsvolym

Publicerat

Som ett kvitto på vårt fastighetsteams väldigt starka 2018 där vi har hjälpt klienter i flera stora och strategiskt viktiga transaktioner hamnar vi på en stark andraplats i Fastighetssveriges lista över Sveriges största transaktionsbyråer sett till affärsvolym, se artikel. I artikeln uppmärksammas att den underliggande affärsvolymen i affärerna vi har medverkat i under 2018 har […]

Läs mer