Törngren Magnell har biträtt KF Fastigheter vid formeringen av omfattande nytt samarbete med Balder avseende utveckling av ny stadsdel i Kungens Kurva

Publicerat

KF Fastigheter har valt Balder som ny partner och hälftenägare i det bolag som ska utveckla Kungens kurva till en komplett ny stadsdel med cirka 3 500 nya bostäder, skolor, handel och service. Törngren Magnells team har bestått av ansvarig partner Natalie Bretz, biträdd av Philip Reznik och Catharina Danielsson. För mer information, se pressrelease […]

Läs mer

Utredning om frivilliga utgivningsbevis

Publicerat

Regeringen beslutade att utöka den s.k. tryck- och yttrandefrihetskommitténs uppdrag att utreda behovet av att inskränka grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör uppgifter om enskildas lagöverträdelser. De verksamheter som kan träffas av en sådan inskränkning är t.ex. hemsidor med sökmotorer som lämnar ut uppgifter om enskilda som är åtalade för brott eller delaktiga i tvister. Flera […]

Läs mer