Törngren Magnell har biträtt myFC med en företrädesemission

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt myFC Holding AB (publ) med en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om 40 MSEK. myFC Holding AB (publ) är ett svenskt bolag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av mikrobränslecellsystem som används till att ladda batteridrivna mobila enheter och elfordon. Företrädesemissionen har genomförts för att ta tillvara på fordonsindustrins markant […]

Läs mer

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (första kvartalet 2019)

Publicerat

Generaldirektör felaktigt avskedad av staten Den 6 mars 2019 fann Arbetsdomstolen att staten felaktigt avskedat Maria Ågren, den tidigare generaldirektören för Transportstyrelsen. I samband med ett outsourcing-arrangemang mellan myndigheten och IBM beslutade Maria Ågren att göra avsteg från svensk lagstiftning genom att ge utländska tekniker som arbetade för IBM tillgång till myndighetens IT-system innehållandes konfidentiell […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Teqnion AB med noteringsprocess vid Nasdaq First North

Publicerat

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Teqnion AB med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes torsdagen den 4 april 2019. Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tio aktiva dotterbolag inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande […]

Läs mer