Törngren Magnell har biträtt Frill Holding AB (publ) med noteringsprocess vid Nasdaq First North

Publicerat

Törngren Magnell har i egenskap av legal rådgivare biträtt Frill Holding AB (publ) med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes onsdagen den 27 mars 2019. Frill är ett innovativt bolag som har utvecklat en unik teknologisk plattform för frusen mat. Bolagets produkter utgörs för närvarande av Frill […]

Läs mer

Gröna obligationer eller hävning och särskilt obefogad hävning i entreprenadförhållanden

Publicerat

Gröna obligationer eller hävning och särskilt obefogad hävning i entreprenadförhållanden, vi vill puffa för Sara Göthlins expertgranskade artikel i nya numret av JT samt Kristoffer Stråth artikel i samma nummer av publikationen. – The Green Promise – Contract Law and Sustainable Purpose Bonds Sara, Göthlin, JT 2018/2019 s. 567 – Beställares hävning respektive obefogade hävning […]

Läs mer