Ny delägare till fastighetsgruppen: Natalie Bretz förstärker erbjudandet inom entreprenad- och infrastrukturprojekt samt transaktioner

Publicerat

Natalie Bretz ansluter som delägare i Törngren Magnell från och med den 1 januari 2019. Natalie är specialiserad på entreprenad- och infrastrukturprojekt, fastighetstransaktioner, samt projektutveckling från detaljplanprocess fram till färdigt projekt/försäljning. Efter nästan tio år på Mannheimer Swartling, kommer hon närmast från Morris Law där hon har varit ansvarig för Stockholmskontorets fastighetsgrupp. Vårt fastighetserbjudande har mottagits […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Lightair AB (publ) med en företrädesemission

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt LightAir AB (publ) med en företrädesemission. LightAir AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserat på patenterad teknologi för luftrening. Företrädesemissionen har genomförts i syfte att säkerställa finansiering för att möjliggöra produktframtagning, stärka försäljningskapacitet i befintliga och nya segment samt säkra tillträde till fler geografiska marknader. LightAir […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro vid försäljningen av industrifastigheten Smedjan 8 i Malmö

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Arwidsro Holding AB vid försäljningen av industrifastigheten Smedjan 8. Fastigheten är belägen inom ett av Malmö stads största stadsutvecklingsområden. Köparen är projektutvecklingsbolaget I Am Home AB. För mer information, se pressreleaser i Fastighetssverige och i Fastighetsvärlden. Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint (Partner) och Amela Balijaj (Associate).

Läs mer

Törngren Magnell biträdde vid fastighetsförvärv i Lindesberg

Publicerat

Törngren Magnell biträdde köparen REAL Value Projekt Stockholm 3 AB vid förvärvet av samtliga aktier i Fastighetsbolaget Koppgatan 1 i Lindesberg AB från Per E Holding AB. Bolaget äger handelsfastigheten Lindesberg Ängen 7, på vilken bedrivs en ICA Supermarketbutik. Ansvarig på Törngren Magnell var Jens Haneklint, biträdd av Sofia Lindh och Catharina Danielsson.

Läs mer

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (tredje kvartalet 2018)

Publicerat

Ny dom angående en arbetssökande som vägrade skaka hand vid en intervju Den 15 augusti 2018 avgjorde Arbetsdomstolen ett mål avseende diskriminering under en rekryteringsprocess. Under en anställningsintervju vägrade en arbetssökande att hälsa på företagets representant genom handskakning med hänvisning till att hennes tolkning av islam inte tillåter en sådan hälsning med personer av motsatt […]

Läs mer