Safa Mahmoudi berättar om fastighetsteamets största deals under första halvåret och teamets expansionsplaner

Publicerat

Läs Fastighetssveriges intervju med Safa Mahmoudi där han berättar om första tidens största uppdrag och Törngren Magnells ambitiösa expansionsplaner. Läs mer här. I senaste numret av Fastighetsvärlden uppmärksammas också vårt fastighetsteam i en lista över Sveriges största transaktionsbyråer sett till affärsvolym, med en ökning om ca 7 miljarder kr i transaktionsvolym från föregående år.

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärv av BB Communications Group

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk kommunikationskoncern, vid förvärv av BB Communications Group från huvudägarna Joachim Berntzon och Hans Bylund samt minoritetsägarna. BB Communications Group består av fyra samverkande byråer som både arbetar med helt egna kunder såväl som helt integrerade uppdrag mellan flera byråer – reklambyrån BerntzonBylund, PR-byrån Mindmakers, social […]

Läs mer

Arbetsrättsliga nyheter – Nytt inom svensk arbetsrätt (andra kvartalet 2018)

Publicerat

Arbetsmarknadens parter presenterar ett lagförslag avseende begränsning av rätten att vidta stridsåtgärder Med anledning av en pågående översyn av rätten att vidta stridsåtgärder och möjligheten att införa begränsningar som regeringen tilldelat en särskild utredare har parterna på den svenska arbetsmarknaden kommit överens om en begränsning och presenterat ett lagförslag till regeringen. Enligt förslaget ska det […]

Läs mer