Framgångsrikt första halvår för vårt fastighetsteam

Publicerat

Vårt fastighetsteam har haft ett fantastiskt första halvår där vi har hjälpt klienter i flera stora och strategiskt viktiga transaktioner och utvecklingsprojekt. I senaste numret av Fastighetssverige uppmärksammas också vårt fastighetsteam i en lista över Sveriges största transaktionsbyråer sett till affärsvolym. Även Safa Mahmoudis flytt nämns som en av fastighetsbranschens tunga nyrekryteringar. Läs mer här. […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Pelican Self Storage vid avyttring av en logistikportfölj till Shurgard

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Pelican Self Storage, Nordens näst största aktör inom förrådsuthyrning för hem och företag, samt dess huvudägare Evergreen Real Estate Partners S.À R.L, vid avyttring av fem av sina totalt elva anläggningar i Sverige. De anläggningar som berörs är Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping och Åkersberga. Köpare är Shurgard, som tar över anläggningarna […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Flexion Mobile Plc med noteringsprocess vid Nasdaq First North

Publicerat

Törngren Magnell har i egenskap av projektledare och legal rådgivare biträtt Flexion Mobile Plc med en noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes onsdagen den 13 juni 2018. Flexion är en distributionsplattform för Android-spel. Bolaget erbjuder Android-spelutvecklare distribution i flera kanaler så som Amazon och Samsung samt flera lokala […]

Läs mer

Ny lag om ekonomiska föreningar

Publicerat

Den 1 juli 2018 träder en ny lag om ekonomiska  föreningar i kraft. Den nya lagen omfattar alla ekonomiska föreningar och i vissa fall även bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och olika kooperativa företagsformer. Den nya lagen ska förenkla verksamheten för ekonomiska föreningar och ge de kooperativa företagen villkor som är mer likvärdiga andra företags villkor och […]

Läs mer