Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av Hallgren och Fallgren Studieförlag Aktiebolag

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Lantz International AB och övriga ägare av Hallgren och Fallgren Studieförlag Aktiebolag vid försäljning av bolaget, som bedriver utbildnings- och förlagsverksamhet, till Studentlitteratur Aktiebolag, utbildningsförlag med försäljning och produktion av bla. kurslitteratur och undervisningsmaterial till grundskola, gymnasium och universitet. Törngren Magnells team bestod av Jens Haneklint (Partner) och Anna Bjurell (Senior […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt JonDeTech Sensors AB (publ) med kapitalanskaffning samt noteringsprocess vid Nasdaq First North

Publicerat

Törngren Magnell har i egenskap av projektledare och legal rådgivare biträtt JonDeTech Sensors AB (publ) med nyemissioner samt en efterföljande noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid Nasdaq First North, som inleddes fredagen den 25 maj 2018. Svenska JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor (IR) för kontaktlös mätning av temperaturer och värmeflöden samt närvarodetektion. […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt vid försäljning av Stöd och Resurs till Ambea AB (publ)

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt ägarna av Curation Holding AB (”Stöd och Resurs”) i försäljningen av Stöd och Resurs till Nytida AB, vilket är ett dotterbolag till Ambea AB (publ). Stöd och Resurs bedriver vård och omsorgsverksamhet (enligt LSS och SoL) i Stockholm och Västra Götaland. Stöd och Resurs, som grundades 1997, har ca 145 anställda […]

Läs mer

Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av Chargestorm AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt säljarna vid försäljning av Chargestorm AB, utvecklare och tillverkare av produkter och system för laddning av elfordon, till CTEK Sweden AB, global ledare inom underhåll av fordonsbatterier. Förvärvet innebär att CTEK Sweden AB tar steget in på elfordonsmarknaden och blir en betydande aktör på denna snabbt växande marknad. Törngren Magnells team […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Maintrac vid förvärv av WE Consulting

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Sobros portföljbolag Maintrac AB, systemintegratör inom stadsnät- och operatörsbranschen, vid förvärv av WE Consulting AB. Med gemensam huvudägare bildar bolagen en företagsgrupp som tillsammans blir en ledande aktör inom bredbandsmarknaden. Bolagen har sammanlagt cirka 210 medarbetare fördelade på elva orter i Sverige och Norge samt en total gemensam omsättning om cirka […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt vid LRF:s investering i Tillväxtbolaget

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt vid LRF:s investering i Tillväxtbolaget, ett bolag som genom att tillföra kapital och kunskap medverkar till att etablera moderna produktionsanläggningar för kött-, mjölk- och äggproduktion samt växtodling. Tillväxtbolaget har sedan tidigare ägts av Lantmännen och HKScan med 50 % vardera. I samband med LRF:s investering i Tillväxtbolaget, ägs nu bolaget av […]

Läs mer