Törngren Magnell har biträtt H&H Group vid förvärv av Identx AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt H&H Group AB, en ledande svensk  kommunikationskoncern, vid förvärv av Identx AB och kompletterar därmed koncernens kunderbjudande inom bland annat offentlig sektor, varumärkesexponering och analys. Identx AB:s position inom Östergötland kommer att skapa en attraktiv och regional styrka för koncernen. Comprend, Springtime, Involve, Jung Relations, Creo Media Group, Consilio, Intellecta Corporate, […]

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) vid förvärv av SunCool AB genom fusion

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) vid förvärv av SunCool AB (”SunCool”). Förvärvet genomfördes genom en fusion där SaltX absorberade SunCool. Som ersättning för förvärvet av SunCool erlade SaltX nyemitterade aktier till aktieägarna i SunCool. SaltX är noterat på Nasdaq First North. Törngren Magnells team bestod av Johan Wigh (Partner), Viktor […]

Läs mer

Frukostseminarium om EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)

Publicerat

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det nya regelverket innebär stora förändringar som alla företag måste anpassa sig till. Vid seminariet kommer vi att översiktligt att gå igenom vad den nya lagen innebär samt ge tips och råd inför implementeringen. Vi har också bjudit in Louise Eskesen […]

Läs mer