Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt SaltX Technology Holding AB (publ) med en företrädesemission om 100 MSEK. Emissionen övertecknades med närmare 49 MSEK. SaltX Technology är noterat på Nasdaq First North. ”Intresset har varit stort för nyemissionen. Genom det kapital som tillförs SaltX Technology kan vi öka vårt fokus och snabba på utvecklingen av vårt nystartade affärsområde […]

Läs mer