Everbridge Inc förvärvar Svensk Krisledning och dess krisledningsverktyg – Crisis Commander

Publicerat

Everbridge Inc, som är ett globalt mjukvarubolag som erbjuder säkra kommunikationslösningar till företag och myndigheter i krissituationer, har förvärvat samtliga aktier i Svensk Krisledning AB, som utvecklat det mobila krishanteringsverktyget Crisis Commander. Törngren Magnell har biträtt säljarna genom Niclas Högström (partner) och Amanda Winberg (associate).

Läs mer