Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med en obligationsemission om 600 miljoner kronor

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) med en emission av ett icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 6,25 procentenheter och har en löptid om 18 månader. Obligationen planeras för upptagande vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. ”Detta är ytterligare en […]

Läs mer

Törngren Magnell har agerat lokalt legalt ombud åt Thomas Cook Group

Publicerat

Törngren Magnell har agerat lokalt legalt ombud åt Thomas Cook Group plc, en av världens ledande arrangörer av semesterresor, vid emission av icke säkerställda obligationer som förfaller 2022, om € 750 000 000. Obligationerna har en årlig fast kupongränta på 6,25% och förfaller 2022. Törngren Magnells team bestod av Sara Göthlin och Ola Wallman.

Läs mer

Törngren Magnell har biträtt Ripasso Energy AB med kapitalanskaffningar samt noteringsprocess vid NGM Nordic MTF

Publicerat

Törngren Magnell har i egenskap av projektledare och legal rådgivare biträtt Ripasso Energy AB (publ) med nyemissioner samt en efterföljande noteringsprocess. Bolagets aktie har godkänts för handel vid NGM Nordic MTF, som inleddes måndagen den 28 november 2016. Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en evig licens från Kockums AB. Stirlingmotorn utgör […]

Läs mer