Törngren Magnell biträdde vid försäljningen av TEC Finance Sweden AB till 3 Step IT Sweden AB

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt TEC Finance Sweden Holding AB vid försäljningen av TEC Finance Sweden AB med tillhörande dotterbolag. Bolaget är specialiserat på finansiering inom IT, telecom och hightech. TEC Finance Sweden AB, inklusive dotter- och intressebolag, omsatte under 2014 totalt ca 634 miljoner kronor. Koncernen har totalt ca 45 anställda. Köparen, 3 Step IT […]

Läs mer

Tre nya delägare till Törngren Magnell

Publicerat

Vi har glädjen att meddela att tre nya delägare ansluter till firmans M&A – och kapitalmarknadsgrupper. Sandra Broneus är specialiserad på aktiemarknad och publik M&A. Sandra kommer närmast från capital markets på EY. Hon har, förutom en lång karriär som affärsjurist, en vetenskaplig bakgrund som författare till bland annat lagkommentaren till de svenska takeover-reglerna och […]

Läs mer