Törngren Magnell har biträtt Svensk Mjölk AB vid försäljningen av Årets Kock till Restaurangakademien

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt Svensk Mjölk AB vid försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Årets Kock AB till Restaurangakademien AB. Restaurangakademien har sedan tidigare haft ett nära samarbete med Årets Kock och kommer fortsättningsvis att drivas som ett helägt dotterbolag. Byråns team bestod av Peter Törngren och Anna Bjurell.

Läs mer