Törngren Magnell biträdde vid försäljning av Vera&John till The Intertain Group

Publicerat

Törngren Magnell var legal rådgivare till säljarna då samtliga aktier i Dumarca Holdings PLC, det maltesiska holdingbolaget i Vera&John-koncernen, såldes till kanadensiska The Intertain Group för en köpeskilling om maximalt 89,1 miljoner EUR, ca 840 miljoner kronor, på skuldfri basis. Köpeskillingen betalades delvis kontant, delvis med aktier i The Intertain Group. Vera&John är ett ledande […]

Läs mer