Törngren Magnell företrädde GLO vid nyemissioner

Publicerat

GLO AB (”GLO”), ett bolag som utvecklar LEDprodukter med hjälp av nanoteknologi, har genomfört nyemissioner med biträde av Törngren Magnell. Aktierna har tecknats av både tidigare aktieägare och nya finansiärer. Genom nyemissionerna har GLO slutfört en finansieringsrunda om 183 750 000 kronor. Ansvarig delägare var Jens Haneklint, biträdd av Christine Hult och Elsa Nikolai.

Läs mer