Törngren Magnell biträdde RNB Retail and Brands AB i dess nyemission om 463 MSEK

Publicerat

Törngren Magnell biträdde RNB Retail and Brands AB i anslutning till dess nyemission om 463 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen var garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från vissa större aktieägare samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium som leddes av Carnegie Investment Bank. Vidare biträdde Törngren Magnell bolaget i omförhandlingen […]

Läs mer

Carpe Diem Beds of Sweden har sålts till Hilding Anders

Publicerat

Törngren Magnell har biträtt den ledande norska private equity-aktören Herkules Capital, med 12.25 miljarder NOK i total kapitalbas, i samband med avyttringen av portföljbolaget Carpe Diem Beds of Sweden till Hilding Anders. Carpe Diem grundades 1995 i Lysekil och har sedan dess blivit ett av Sveriges ledande sängvarumärken med export till 20 länder. Bolaget, som […]

Läs mer